BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1962 m. Panevėžyje.

1985 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, architektūrą (interjero spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1986 m. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Žuvys“ (1988).

Rodyk draugams

2014-07-24VYTAUTAS VANAGAS

Dailininkas (tapytojas, skulptorius, grafikas). Gimė 1950 m. sausio 1 d. Žardeliuose (Akmenės r.).

1978 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą (freskos-mozaikos spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1978 m. Nuo 1983 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. LDM saugomi darbai: „Žalia pieva“ (1989).

Rodyk draugams

Dailininkas (grafikas, tapytojas). Gimė 1921 m. Pandėlyje (Rokiškio r.). Mirė 1976 m. kovo 15 d. Niujorke.

Nuo 1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete technikos fakultete studijavo architektūrą. 1944 m. emigravo į Vokietiją. Štutgarto aukštojoje technikos mokykloje tęsė architektūros studijas iki 1947 m. 1948–1949 m.  Meno akademijoje buvo profesoriaus abstrakcionisto Willio Baumeisterio klasėje laisvu klausytoju. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Niujorke. 1951–1953 m. studijavo Studentų meno lygoje (Art Students League) pas tapytoją, grafiką Willį Barnetą. 1958–1959 m.  A. Veščiūnas gyveno Europoje. 1958 m. trumpam apsistojo Paryžiuje. 1959 m. grįžo į Ameriką. Dalyvavo jungtinėse parodose: JAV šiuolaikinis piešinys, Niujorko modernaus meno muziejuje (1956); Niujorko nacionalinės akademijos galerijoje 1957 m.; 1959 m. balandžio 23 d. Prancūzijoje, Vilfranšo galerijoje (Galerie des Indépendants) atidaryta pirmoji personalinė paroda, 1959 m. birželio 1–18 d. Vokietijoje, Berlyne, Kreuzbergo rotušėje veikė jo antroji personalinė paroda.

A.Veščiūno tapyboje vyrauja balansavimas tarp  postimpresionizmo ir abstrakcionizmo krypčių. Piešiniams  būdingos dinamiškos, ekspresyvios kompozicijos, išraiškingos, nervingos linijos. LDM saugomi darbai: „Kompozicija. I–IV“, „Kompozicija“.

Rodyk draugams

2014-07-24KĘSTUTIS ZAPKUS

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1938 m. Dabikinės dvare, Akmenės r.

Nuo 1947 m. gyvena JAV. 1960 m. baigė Čikagos meno institutą (The School of the Art Institute of Chicago), 1962 m. – Sirakūzų (JAV) universitetą. 1962–1965 m. studijas gilino Paryžiuje, Vaizduojamojo meno ir architektūros mokykloje (Ecole des Beaux Arts et Architecture). Dailės parodose dalyvauja nuo 1952 m.; surengė daugiau negu 20 personalinių parodų rinktinėse JAV galerijose ir muziejuose.

K. Zapkus siekia, kad žiūrovas būtų inspiruojamas jo kūrinį pirma studjuoti segmentais, dalimis, o tik paskui visumą. Apie jį sukurtas 42 minučių dokumentinis filmas (1980). K. Zapkus žinomas ir kaip geras pedagogas.

LDM saugomi darbai: „Lenktynės“ (1977).

Rodyk draugams

Dailininkas grafikas. Gimė 1918 m. rugsėjo 11 d. Gerdainiuose (Alūkštos apskr., Latvija). Mirė 1986 m. lapkričio 7 d. Romoje.

1941 m. R. Viesulas persikėlė gyventi į Lietuvą, studijavo teisę Vilniaus universitete, lankė Vilniaus miesto teatro vaidybos meno studiją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, susidomėjo daile, 1947–1949 m. mokėsi Freiburge, Taikomosios dailės institute (Ecole des Atrs et Metiers). 1949–1950 m. meno studijas tęsė Paryžiuje, Vaizduojamojo meno mokykloje (Ecole des Beaux Arts). Pirmąją personalinę parodą surengė 1951 m. Freiburge. Tais pačiais metais išvyko į Ameriką, nuo 1952 m. persikėlė į Niujorką. Nuo 1960 m. dėstė Temple universitete Filadelfijoje (nuo 1961 –  docentas, nuo 1965 – profesorius, nuo 1985 m. iki mirties buvo šio universiteto filialo Romoje rektoriumi). 1964–1972 m. protarpiais gyveno ir dirbo Ispanijoje bei Italijoje. Pelnė tarptautinį pripažinimą, buvo apdovanotas įvairiais prizais, stipendijomis: 1957 m. – Filadelfijos grafikos klubo metinė litografijos premija, tris kartus (1958, 1964 ir 1969) jam buvo paskirta Gugenheimo stipendija, R. Viesulas pirmasis iš Amerikos dailininkų gavo Tamarindo litografijos studijos premiją (1960), o 1962 m. iškovojo Tiffany stipendiją ir kt. Dailininkas surengė 50 personalinių parodų, yra dalyvavęs daugiau nei 30 grupinių parodų prestižiniuose pasaulio meno muziejuose ir galerijose.

R. Viesulas raižė medį, kūrė ofortus, bet mėgstamiausia dailininko technika buvo minkštų aksominių tonų, tirpstančių štrichų litografija. Ankstyviesiems darbams būdingos monumentalios, skulptūriškai monolitiškos formos, apibendrintas, kiek supaprastintas piešinys, dekoratyvumas, protarpiais prasiveržianti vidinė ekspresija. Tai lietuvių grafikos mokyklos atgarsiai, liaudies meno tradicijų sąlygoti bruožai. Stiprus ryšys su gyva realybe akivaizdus jo „Dainų“ cikle. Dramatiškus išgyvenimus, nerimastingus tautos praradimų apmąstymus dailininkas, puikiai įvaldęs spalvotos litografijos išraiškos galimybes, išliejo abstrakčiose 7-ojo dešimtmečio litografijose („Toro Desconocido“).  Kelionių įspūdžiai įaitrino Viesulo praradimo skausmą. Bene ryškiausiai jis įkūnytas „Raudų“ (1970) cikle – 15 juodo reljefo lakštų. „Raudoms“ pasirinktos ypač taupios raiškos priemonės: monochrominis reljefas, atspaustas ant specialaus, ranka dažyto juodo popieriaus, smulkių, judrių, abstrahuotų bei iki minimumo supaprastintų geometrinių formų deriniai. Ciklas baigiamas pusės lakšto dydžio estampu su pabirusiomis raidėmis ir kopėčiomis. Tai tartum nutrūkusi raudos frazė, o kopėčios siekia jau kitą pasaulį, esantį už mūsų būties ribų.

Nuo 1970 m. dailininkas grįžo prie medžio raižinių – kūrė kelių metrų ilgio bei pločio darbus ir spaudė juos ant audinio.

Kūrybai būdinga ekspresija, vitališkumas, iš pažiūros lengvas ir virtuoziškas stilius, spalvinė įtaiga. Abstrahuotose vizijose slypi gilūs išgyvenimai, skausmingas ilgesys, jose atpažįstame komplikuotą nūdienos pasaulį.

 

Rodyk draugams

2014-07-24ADOMAS VINGIS

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1917 m. Vanagiuose (Tauragės apskr.). Mirė 1980 m. Melbourne (Australija).

1946–1948 m. studijavo architektūrą Štutgarte. Nuo 1951 m. gyveno Australijoje, mokėsi vienoje iš meno mokyklų. Aktyviai dalyvavo parodose, 1964 m. surengė personalinę parodą.

A. Vingis kūrė ekspresyviojo abstrakcionizmo stiliumi. LDM saugomi darbai: „Mėlyna abstrakcija“ (1977).

 

Rodyk draugams

2014-07-24SIGITAS PRANCUITIS

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1946 m. Jakiškiuose (Joniškio r.).

1974 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą (mokytojai – Silvestras Džiaukštas, Jonas Švažas). Dirba Šiaulių vaikų dailės mokykloje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1974 m.

S. Prancuitis tapo natiurmortus, portretus, asociatyvines kompozicijas. Tačiau tai nėra „gryni“ žanrai – viename ir tame pačiame paveiksle galima atrasti visų žanrų elementų. Ankstyvieji S. Prancuičio paveikslai, pasižymi baigtumu, jie dažniausiai šviesaus kolorito, jautrių toninių niuansų. Tai – nuotaikos paveikslai, artimi bendrajai lietuvių koloristinei krypčiai, o kartu jau gerokai ir nutolusiai nuo tradicinės mokyklos principų. Dailininko kūryboje esama dvilypumo, vidinio prieštaravimo, o tai sukelia ne tik pačių paveikslų vidinę įtampą, bet ir tam tikrą įtampą akistatoje su žiūrovu.

J. Prancuitis sukūrė nemažai Lietuvos veikėjų portretų (M. Slančiausko, P. Masilionio, J. Vainausko, V. Šilkarskio ir kt.).  Dailininkas sukūrė stambių kompozicijų Lietuvos istorijos tema (triptikas „Saulės mūšis“). Nuo 9 XX a. dešimtmečio S. Prancuičio kūryboje reikšmingą vietą užima senosios lietuvių liaudies skulptūros motyvai („Nukryžiuotieji“, „Pietos“).

S. Prancuitis yra sukūręs grafikos, sieninės tapybos darbų (Joniškyje, Šiauliuose). Žinomas ir kaip geras pedagogas. LDM saugomi darbai: „Natiurmortas“ (1976), „Citrina“ (1976), „Užmiesčio peizažas. I“ (1983). Vėlyviausioje dailininko kūryboje ryškūs bandymai brautis į naujas modernistines kryptis panaudojant pačias netikėčiausias medžiagas.

 

Rodyk draugams

2014-07-24AUDRIUS PUIPA

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1960 m. Vilniuje. Mirė 1997 m.

1985 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, grafiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1985 m. Po dailininko mirties buvo surengtos 7 pomirtinės personalinės parodos (dvi iš jų – Bergene, Norvegijoje, ir Helsinkyje), 1997 m. Nidoje – tapybos pleneras.

A. Puipa – iškilus lietuvių menininkas, piešėjas par exellent, puikus pedagogas, kurio indėlis į piešinio meną yra dar tinkamai neįvertintas. Jo kūryboje ryšku sodrus, šiurkštokas gyvenimo vaizdavimas, įdomus klasikos ir modernizmo susipynimas. A. Puipa vaizdavo savo draugus menininkus, bohemos atstovus, kultūros paribių tipus – girtuoklius, duobkasius, milicininkus ir kt. – taip kurdamas savotišką papročių, kasdienybės, buities, minčių ir aistrų enciklopediją, įterpdamas atplaišų iš spalvotų žurnalų, pagražindamas detales ar tyčia suvulgarindamas vieną ar kitą elementą: scenos iš vilniečių inteligentų (Jacovskių, Klimų, Kavaliauskų, Leonavičių ir kt.) gyvenimo, lietuviško kaimo vaizdai (pvz., Šešuolėlių), kurie tam tikrais atžvilgiais yra nykstančio Lietuvos kaimo vaizdai (kiaulės pjovimas, vaiko ar senelio maudymas ir pan.). A. Puipos darbuose nestinga komiškų istorijų, grotesko, šaržo, subtilios ironijos, nostalgijos prabėgančiam laikui.

Iš pirmo žvilgsnio A. Puipos darbai gali atrodyti esą vien dokumentalūs natūros filmavimai, tačiau savo kūryba autorius mistifikavo kasdienę realybę. Dailininko kūriniai dažnai yra tiesiogiai literatūriški: į paveikslą įterpiami žodiniai komentarai. Naudojamas ir savitas kompozicijos metodas – ritmiška preciziškai užbaigtų ir eskiziškų, tik pieštukų brūkštelėtų paveikslo plotų kaita. Dailininkas dirbo įvairiomis technikomis – šilkografijos, spalvotos litografijos, akvarelės.

A. Puipos režisuotos nuotraukos su žymiais menininkais (Vytautu Kalinausku, Vyteniu Jankūnu ir kt.), inscenizuojant žymius pasaulinės tapybos kūrinius (Davido „Marato mirtį“, peredvižnikus ir t.t.) pradėjo naują etapą Lietuvos dailėje, kur  išmoningai susijungė fikcija su realybe ir pan.

LDM saugomi darbai: „Salyko šeimyna“ (1986).

 

Rodyk draugams

Dailininkas (akvarelininkas, grafikas). Gimė 1954 m. Vilniuje.

1981 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (grafiką). Dailės parodose dalyvauja nuo 1981 m. Nuo 1992 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Gamta ir žmonės“ (1983), „Natiurmortas su žaislais“ (1985).

 

Rodyk draugams

Dailininkas grafikas. Gimė 1940 m. Polocke (Baltarusija).

1968 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (grafiką). Dailės parodose dalyvauja nuo 1969 m. Nuo 1980 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Peizažas su kopomis“ (1985).

 

Rodyk draugams


© 2018 Istoriniai Lietuvos Dailininkai | Dizainas Windows Vista Administration | Susikurk savo blogą BLOGas.lt