BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Dailininkas tapytojas. Gimė 1928 m. Lipčankoje (Voronežo sr., Rusija).

1951 m. baigė Taškento (Uzbekija) dailės mokyklą, tapybą. 1958 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1958 m. Nuo 1962 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Pasienis“ (1963), „1919 metų patrulis“ (1980), „Revoliucijos lozungai“ (1982), „Mechanizatoriai“ (1983) ir kt.

Rodyk draugams

2014-07-24ARŪNAS UOGINTAS

Dailininkas (tapytojas, scenografas). Gimė 1959 m. Šiauliuose.

Grafikės Redos Uogintienės vyras. 1983 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, Dailės fakultetą. 1990–1994 m. dirbo Šiaulių dailės mokyklos direktoriumi, 2000–2006 m. – Šiaulių dramos teatre dailininku-scenografu, nuo 2005 m. – Šiaulių universiteto Tapybos katedros docentas. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailės parodose dalyvauja nuo 1983 m.: 1989–1997 m. surengė (kartu su žmona) teminį parodų ciklą apie Mažosios Lietuvos kaimą Giliją (dabar Matrosovo, Kaliningrado sritis, Rusija), dalyvavo parodose Lietuvoje (Šiauliuose, Vilniuje, Telšiuose) ir užsienyje (Šveicarijoje, Vokietijoje ir kt.).

A. Uogintas – tapytojas, scenografas, šiuolaikinio meno kūrėjas. Sukūrė scenografijų Šiaulių dramos teatro spektakliams, įvairiems muzikiniams renginiams. Išleido knygų: „Erdvės suvokimo problemos“ (2003) ir „Ritmas gamtoje ir mene“ (2005). LDM saugomi darbai: „Autoportretas“ (1983).

Rodyk draugams

Dailininkas tapytojas. Gimė 1946 m. Vilniuje.

Tapytojo Broniaus Uoginto sūnus. 1971 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą (mokytoja I. Trečiokaitė-Žebenkienė). Dailės parodose dalyvauja nuo 1971 m.:  surengė personalinių parodų Vilniuje (1973, 1981, 1991), Panevėžyje (1975, 1981), Klaipėdoje (1983), Panevėžio dramos teatre (1977), Liubeke (Vokietija, 1992), Osakoje (Japonija, 1991).

B. Uogintas sukūrė teatro dekoracijų spektakliams: Gogolio „Revizoriui“ (rež. J. Miltinis) ir Šatrijos Raganos „Sename dvare“ (rež. K. Kymantaitė). Restauravo Rubliovo darbus Vladimiro sobore (Rusija), senąsias Lietuvos freskas (1971–1981): „Šv.Trejybę“ Kauno katedros rytiniame fasade, Vilniaus universiteto kiemo freskas ir Piaseckių koplyčią Šv. Jonų bažnyčioje bei ypač vertingas Pažaislio vienuolyno barokines freskas, parengė jų restauravimo metodiką. B. Uogintas atidengė Bernardinų bažnyčios Vilniuje „Nukryžiavimą“. Nutapė daug Vilniaus miesto vaizdų; architektūriniai pastatai jo paveiksluose vaizduojami be žmonių, yra aiškių siluetų, jaučiama materiali miesto būtis – senosios architektūros masyvių sienų svarumas, statika ir ramybė, kurios įspūdį dar labiau sustiprina lengvas medžių kamienų ir šakų ažūras arba trumpalaikis balto sniego spindesys. Ankstyvieji paveikslai labiau fragmentiški ir tapybiški. Vėliau dailininkas pamėgo apibendrintas monumentalias formas, dekoratyvius toninius santykius, ryškias spalvas („Beržoro bažnyčia žiemą“, „Misionierių bažnyčia“, „Telšių mūrai“ ir daugelis kitų Vilniaus senamiesčio gatvelių vaizdų).

B. Uogintas nemažai nutapė ir portretų. J. Miltinio, G. Kaukaitės, A. Žukausko, A. Dvarionaitės portretai gimė tapant vienoje studijoje kartu su tėvais. Jie išsiskiria individualiu požiūriu į asmenį – natūrali žmogiška būsena slepia savyje modelio ypatingą vertės suvokimą. Beveik visada žmogus neatskiriamas nuo architektūrinės aplinkos.

LDM saugomi darbai: „Vilniaus alumnatas“ (1972), „Kiemas su medžiais“ (1973), „Tapytojo K. Palioko portretas“ (1974), „Rašytojo Igno Pikturnos portretas“ (1984) ir kt.

Rodyk draugams

2014-07-24ELENA URBAITYTĖ

Dailininkė tapytoja. Gimė 1922 m. birželio 4 d. Kaune. Mirė 2006 m. vasario 17 d. Niujorke.

1941–1942 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1946–1948 m. – Miuncheno vaizduojamojo meno akademijoje (Akademie der bildenden Künste), 1948–1950 m. Taikomosios dailės mokykloje (Ecole des Arts et Metiers) Freiburge, Vokietijoje. Daug metų (1957–1984) dėstė meną Long Ailendo mokykloje. Dailės parodose dalyvavo nuo 1960 m. Surengė tapybos ir skulptūros parodų Niujorke (1961, 1962, 1963, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1987), Čikagoje (1967), Toronte (1983), Vilniuje (1988, 1997), Kaune (2000), dalyvavo daugiau kaip šimte grupinių parodų. Nuo 1950 m. gyveno JAV.

E. Urbaitytė naudojo įvairiausias technikas ir medžiagas, popierių, koliažus, darė skulptūras iš metalo ir medžio, naudojo gan retą poptechniką – fluorescencinę, neoninę ir fosforo šviesą.

Dailininkė siekė sujungti tapybą, skulptūrą ir architektūrą: skulptūrinė serija „Nutapyti paviršiai“ (1987), „Instaliacija“ (1990) – mišriu būdu sukurti darbai, eksponuojami Long Ailendo universitete. Spalva tapyboje jai buvo svarbiausia priemonė, o perkelta į skulptūrą virto milžiniška instaliacija arba montažu.

Dailininkės darbų yra atvirose erdvėse Vilniuje ir kitur: „Erdvės skrydis“ (1992, prie Spaudos rūmų), „Atspindžiai“ (1996, Europos parke), penkios skulptūros iš serijos „Plienas dabar“ (1997, Technikos universiteto bibliotekos kieme Vilniuje) ir t.t. Yra išleidusi knygą „Elena Urbaitis: Works on Pape“ („Darbai ant popieriaus“, Vilnius, 2000).

LDM saugomi darbai: „Modelio studija“ (1948), „Kompozicija“ (1948), „Raudoni tiltai“ (1962), „Paslaptis“ (1962) ir kt.

Rodyk draugams

2014-07-24VADIMAS ŠOVYRINAS

Dailininkas tapytojas. Gimė 1928 m. Siljinske (Jaroslavlio sr., Rusija).

1952 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1953 m.

LDM saugomi darbai: „Natiurmortas su gėlėmis“ (1964).

Rodyk draugams

2014-07-24ANTANAS ŠUKYS

Dailininkas tapytojas. Gimė 1893 m. Ramoniškyje (Rokiškio r.).

1922–1923 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. LDM saugomi darbai: „Obuolių natiurmortas“ (1943).

Rodyk draugams

Dailininkas (akvarelininkas, skulptorius, keramikas). Gimė 1938 m. Arminuose (Alytaus r.).

1963 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, keramiką. Dailės parodose dalyvauja nuo 1965 m.: surengė daugiau nei 50 personalinių parodų, dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Japonijoje, Italijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt.). Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dirbo Druskininkuose piešimo mokytoju, vyr. dailininku ir kūrybinės grupės vadovu meno gaminių įmonėje, nuo 1990 m. – vyr. dailininku AB „Ūla“, nuo 1996 m. – „Draugystės“ sanatorijoje, 1998–1999 m. – UAB „Naujoji Ūla“ dizaineriu. Nuo 2003 m. dirba „Draugystės” sanatorijoje meno terapijos organizatoriumi. A. Šuliauskas dalyvavo kuriant V. K. Jonyno dailės mokyklą. 1976–1978 m. buvo šios mokyklos visuomeninis vadovas, dėstytojas.

LDM saugomi darbai: „Dukters portretas“ (1979), „Žalias namas prie Druskonio“ (1979), „Pirmūnės portretas“ (1980).

Rodyk draugams

Dailininkas (tapytojas, grafikas). Gimė 1962 m. Panevėžyje.

1985 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, architektūrą (interjero spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1986 m. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

LDM saugomi darbai: „Žuvys“ (1988).

Rodyk draugams

Dailininkas tapytojas. Gimė 1955 m. spalio 21 d. Alytuje.

1984 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m.: surengė parodų Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Latvijoje, Italijoje ir kt. Dailininkas visą laiką buvo aktyvus visuomenės veikėjas ir politikas: 1984–1900 m. buvo Alytaus vaikų dailės mokyklos mokytojas, 1988 m. – Alytaus Sajūdžio steigėjas, 1992–1996 m. – Alytaus šiuolaikinio meno galerijos direktorius, 2001 m. – Alytaus apskrities viršininko pavaduotojas, 2002–2003 m. – Dailiųjų amatų mokyklos mokytojas ir VšĮ „Vingio galerija“ direktorius, 2003–2007 m. – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.

LDM saugomi darbai: „Vilniaus kvartetas“ (1984).

Rodyk draugams

2014-07-24JONAS TATORIS

Dailininkas akvarelininkas, dailėtyrininkas. Gimė 1925 m. Medeikiuose (Biržų r.). Mirė 2004 m. kovo 6 d.

1971 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, menotyrą. Už dalyvavimą antisovietinio pogrindžio veikloje 1946 m. buvo nuteistas ilgiems lagerio bei tremties metams Komijos ir Kazachijos lageriuose. Grįžęs į Lietuvą 1958 m. apsigyveno Klaipėdoje. Įkūrė ir vadovavo Paveikslų galerijai, dirbo istoriku menotyrininku Paminklų restauravimo projektavimo instituto Klaipėdos skyriuje, dėstė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. Dailės parodose dalyvauja nuo 1959 m. Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Atgavus nepriklausomybę, J.Tatoris buvo išrinktas pirmosios kadencijos Klaipėdos miesto tarybos deputatu. Už aktyvią mokslinę veiklą tyrinėjant Klaipėdos architektūrinį bei istorinį paveldą 2002 m. J. Tatoriui buvo suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas.

J. Tatoris pačius brandžiausius savo gyvenimo metus paskyrė uostamiesčio architektūros paveldo bei istorijos tyrinėjimams, sukaupė vertingą istorinės medžiagos archyvą. Parašė mokslinių istorinių straipsnių, unikalią monografiją „Senoji Klaipėda“, buvo vienas iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorių.

LDM saugomi darbai: „Žalsvas upės vingis“ (1983), „Senos kapinės“ (1985).

Rodyk draugams


© 2018 Istoriniai Lietuvos Dailininkai | Dizainas Windows Vista Administration | Susikurk savo blogą BLOGas.lt