Dailininkė tapytoja. Gimė 1947 m. gegužės 20 d. Padubysyje (Pakruojo r.).

Nuo 1951 m. su šeima persikėlė gyventi į Žemaitiją. 1960–1966 m. mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokykloje (dabar M. K. Čiurlionio menų gimnazija). 1972 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, monumentaliąją tapybą (freskos-mozaikos spec.). Dailės parodose dalyvauja nuo 1972 m.; surengė personalinių parodų Vilniuje, Pasvalyje, Taline. Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1974 m. iki 1980 m. dirbo kartu su dailininku Romu Dalinkevičiumi: kūrė sieninės tapybos darbus ir vitražus Lietuvos miestelių visuomeniniams interjerams. Nuo 1982 m. dailininkė dirba savarankiškai. 1999 m. dailininkei paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės premija, apdovanota įvairiomis kitomis Lietuvos Respublikos stipendijomis (1996–1997, 1999–2000, 2001–2002).

N. Vilutytė sukūrė freską ir langų vitražus Vilniaus „Šešupės“ kavinėje (arch. J. Šipalis), dekoravo iškilmių salę Lietuvos atstovybėje Maskvoje (arch. J. Šipalis, interjero architektas J. Zibolis), sukūrė freską-sgrafitą „Žemynos juosta“ (arch. H. Šilgalis) Pakruojo rajono Žeimelio kultūros namuose, freską-sgrafitą „Tėviškė”, vitražus Lietuvos bažnyčios istorijos motyvais Marijampolės šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios Palaimintojo J. Matulaičio koplyčioje („Lietuvos bažnytinė provincija“, „Vilniaus vyskupija“; arch. J. Zibolis), freską-sgrafitą „Paukščių takas“ Vilniaus ritualinių apeigų rūmuose (1988–1989; arch. Č. Mazūras), Kryžiaus kelio stočių freską-sgrafitą naujoje Elektrėnų bažnyčioje, vitražus Palaimintojo J. Matulaičio namų koplyčioje Kaune (1994–1995), freską-sgrafitą „Paslaptys“ ir vitražą „Ženklai“ Elektrėnų vaistinėje (1990, arch. M. Vanevičius). Vienas iš paskutinių dailininkės darbų – vitražai bei freskos-sgrafitai Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje (2003–2005).

Darbuose dailininkė eksploatuoja mitologinę medžiagą (mitologiniai motyvai ir ženklai, mitologiniai siužetai, figūros), krikščioniškąją ikonografiją; formų modeliavime pastebima liaudies meno, ypač skulptūros, plastinių ypatumų, ryškus polinkis į abstrahuotą formos išraišką, ritminę muzikalią visumos struktūrą. Sudėtinga penkiasluoksnė sgrafito technika derinama su freskiniais, temperiniais niuansavimais ir giliais reljefiniais įrėžiais. LDM saugomi darbai: „Virtuvės natiurmortas“ (1976), „Laivų dažytojo V. Kliklio portretas“ (1979).

Personalinės parodos:

2000  Jubiliejinė paroda „Kelyje I“, Vyriausybės rūmai, Vilnius;

„Kelyje II“. Šv. Juozapo kunigų seminarija, Vilnius;

„Kelyje III“ Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Vilnius;

2001  „Kelyje IV“ LR Užsienio reikalų ministerija, Vilnius;

2001  „Mini vitražas“, vitražo galerija „Domini canes“, Talinas, Estija;

2001  „Kelyje V“, M. Katiliškio biblioteka, Pasvalys.

Stipendijos, apdovanojimai:

1978  Lietuvos LKJS premija;

1984  Architektų ir Dailininkų sąjungų metų premija;

1996–1997 LR Kultūros ir meno aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija;

1999–2000 LR Kultūros ministerijos stipendija;

2001–2002 individuali valstybės stipendija.

Patiko (0)

Rodyk draugams